togaradcowska
Reprezentowanie klientów przed sądami, komornikami, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i organami administracji i organami administracji.

Reprezentowanie klientówdoradztwo-prawnicze
Doradztwo z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, podatkowego, pracy, administracyjnego, spółdzielczego

Doradztwo prawne